Δελτίο Τύπου: Συνεργάτης Εταιρικής και Αναπτυξιακής Στρατηγικής Σόλια Κυπριανού

Η κα Κυπριανού έχει επιδείξει το ενδιαφέρον της να συμβάλει στο έργο του “Hope For Children” CRC Policy Center μέσω αυτού του διορισμού. H κα Κυπριανού δήλωσε: "Με πολλή αγάπη συμμετέχω και εγώ στην προσπάθεια του “Hope For Children” CRC Policy Center να συμβάλει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και στην υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών και της νεολαίας στην κοινωνία". Η συνεργασία αυτή συνάφθηκε με στόχο το αναπτυξιακό μέλλον του Οργανισμού προκειμένου να καλύπτονται οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν και αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κυπριακή κοινωνία. Τόσο το “Hope For Children” CRC Policy Center όσο και η κα Σόλια Κυπριανού δεσμεύονται να καταβάλλουν την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Σόλια Κυπριανού γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λευκωσία. Η κα Κυπριανού έχει πτυχίο στη Διοίκηση και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και Οργανωτικής Συμπεριφοράς. Μετά τις σπουδές της, εργάστηκε σε ασφαλιστική εταιρεία και αργότερα εργάστηκε σε μια από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες. Τώρα, η κα Κυπριανού θα είναι η Συνεργάτης Εταιρικής και Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Οργανισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού “Hope For Children” CRC Policy Center, κος. Joseph Varughese, επί της ευκαιρίας της συνεργασίας δήλωσε ότι: «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονός ότι η κα Κυπριανού ανήκει πλέον στην ομάδα του “Hope For Children” CRC Policy Center και ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η κα Κυπριανού θα συμβάλει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εταιρικής και αναπτυξιακής στρατηγικής του Οργανισμού με απώτερο σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδιαίτερα κατά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η κοινωνία μας».