Δελτίο Τύπου: Η εταιρεία Elbridge Investments (Cyprus) Limited στηρίζει τα παιδιά του οργανισμού “Hope For Children” CRC Policy Center

To “Hope For Children” CRC Policy Center ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Elbridge Investments (Cyprus) Limited για τη στήριξη της προς τον Οργανισμό, με προσφορά που έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Κατόπιν μελέτης που εκπονήθηκε από το προσωπικό της Εταιρείας, το  Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στις αρχές του Σεπτέμβρη την υποστήριξη του πιο πάνω οργανισμού με γνώμονα τη προσφορά σε οικογένειες που τελούν υπό την στήριξη του οργανισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Εξάλειψη της παιδικής φτώχειας στη Κύπρο». Παράλληλα με εισφορά στον οργανισμό, σε συνεργασία με σχολή Tae Kwon Do στη Λευκωσία, προσφέρθηκαν υποτροφίες ενός έτους σε παιδιά για παρακολούθηση μαθημάτων της γνωστής πολεμικής τέχνης. Το “Hope For Children” CRC Policy Center υλοποιεί πολυεπίπεδα ανθρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με προτεραιότητα στην ευημερία τους, την εκπαίδευση και μόρφωσή τους καθώς και στην ψυχοκοινωνική και νομική τους στήριξη.

Η εταιρεία Elbridge Investments (Cyprus) Limited εδρεύει στη Λευκωσία. Είναι ιδιωτική εταιρεία και δραστηριοποείται στον χρηματοοικονομικό τομέα.