Δελτίο Τύπου: Γονεϊκές Αρπαγές: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Το ‘’Hope For Children’’ CRC Police Center εκφράζει την χαρά του για την διαφαινόμενη επιστροφή της μικρής Μαρίε-Ελένης στην Κύπρο και την μητέρα της, μετά την πολύμηνη εξαναγκαστική κατακράτηση της κατόπιν της αρπαγής από τον φυσικό της πατέρα.

Το ‘’Hope For Children’’ CRC Police Center μέσα από την γραμμή εξαφανισμένων παιδιών 116 000 και τις υπό σχεδιασμό υπηρεσίες διαμεσολάβησης επιδιώκει να αποτελέσει έναν εθνικό κόμβο πρόληψης παρόμοιων περιστατικών, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική, οικογενειακή ειρήνη και στην εξυπηρέτηση των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού. Στην Κύπρο λειτουργεί η γραμμή και η υπηρεσία Διαμεσολάβησης μέσω της κοινοπραξίας του “Hope For Children” CRC Policy Center και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, με το οποίο και έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η διασυνοριακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης καλεί τους γονείς και τα ζευγάρια να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις επίλυσης των διαφορών και τους προσφέρει την προοπτική διευθέτησης συμφωνίας με τους δικούς τους όρους, σε περιπτώσεις αδυναμίας προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τα ζευγάρια που βρίσκονται σε διαμάχη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διασυνοριακή υπηρεσία διαμεσολάβησης ως προληπτικό ή παρεμβατικό μέσο διευθέτησης των μεταξύ τους διαφορών, είτε είναι κάτοικοι Κύπρου, είτε οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Διαμεσολάβηση προσφέρεται σε περιπτώσεις που αφορούν: Γονεϊκή Αρπαγή ανηλίκου ή/ και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας του, Διασυνοριακή Γονεϊκή Αρπαγή Ανηλίκου, Γονείκή σύγκρουση με αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών. Τέλος, η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης προσφέρεται δωρεάν από εξειδικευμένους εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Η παράδοση του πατέρα στις Νορβηγικές αρχές μετά από διαπραγματεύσεις αποδεικνύει επίσης περίτρανα ότι η διαμεσολάβηση και η διαπραγμάτευση, προληπτική ή κατόπιν της αρπαγής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και κρίσιμη διαδικασία στην προσπάθεια κατά το δυνατόν αβλαβούς και ανώδυνης επιστροφής του παιδιού. Η διαμεσολάβηση είναι ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί ο περαιτέρω τραυματισμός και στιγματισμός του παιδιού.