Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός "Hope For Children" CRC Policy Center συμμετέχει επίσης σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είτε ως Συντονιστής είτε ως Εταίρος. Ο Οργανισμός μας εφαρμόζει διάφορα προγράμματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, όπως συστήματα κηδεμονίας για ασυνόδευτους ανήλικους, επαγγελματική εκπαίδευση παιδιών και νέων με λιγότερες ευκαιρίες κ.λπ.

Current EU Projects:

Για περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενα και τρέχοντα προγράμματα, παρακαλώ επισκεφτείτε την διεθνή ιστοσελίδα.