Εξάλειψη της Παιδικής Φτώχειας στην Κύπρο

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε με αφορμή την οικονομική κρίση στην Κύπρο, με στόχο να υποστηρίξει τις βασικές ανάγκες των παιδιών και την πρόσβασή τους σε επαρκείς και διαθέσιμες υπηρεσίες.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center ξεκινάει τη λειτουργία τριών διαφορετικών γραμμών για εισφορές σε μια προσπάθεια να αυξήσει τους πόρους του από εράνους και να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια του οργανισμού για υποστήριξη και βελτίωση της ευημερίας των παιδιών. Οι εισφορές που θα λαμβάνονται από το κοινό μέσω των τηλεφωνικών γραμμών θα χρησιμοποιούνται απευθείας για την εφαρμογή των προγραμμάτων του “Hope For Children” CRC Policy Center, όπως είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών – ιδιαίτερα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και ασυνόδευτων ανηλίκων, οι εκστρατείες εναντίον του εκφοβισμού και η ενίσχυση επαρκών, κατάλληλων και προσβάσιμων υπηρεσιών για όλα τα παιδιά.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προωθεί την εκστρατεία “Back to School” (πίσω στο σχολείο). Ο στόχος είναι ένας: Τα παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα πρέπει να επιστρέφουν στο σχολείο τον Σεπτέμβρη γεμάτα με ελπίδα και με τα κατάλληλα σχολικά εφόδια. Το 2014, πάνω από 1800 μαθητές που είχαν ανάγκη σχολικά εφόδια ωφελήθηκαν από αυτήν την εκστρατεία. Η εκστρατεία θα συνεχίζεται, μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και οι πολίτες μπορούν να πάρουν σχολικά είδη –  καινούργιες ή χρησιμοποιημένες αλλά σε καλή κατάσταση σχολικές τσάντες, γραφική ύλη και άλλα σχετικά αντικείμενα – σε ένα από τα σημεία συλλογής που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο. Τα σχολικά χρόνια είναι ίσως τα χρόνια που επηρεάζουν περισσότερο την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός παιδιού. Για αυτό το λόγο ο στόχος είναι να κάνουμε την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς ίδια για όλα τα παιδιά.