Νομική Κλινική Ανηλίκων

Η πρώτη Νομική Κλινική στην Κύπρο προσφέρει στους σπουδαστές της κλινική νομική εκπαίδευση. Η Μονάδα Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας “UNIC Law Clinic” δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση θεωρίας και πρακτικής στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με τη χρήση της κλινικής μεθοδολογίας για τη διδασκαλία του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Παράλληλα, η Νομική Κλινική παρέχει νομικές υπηρεσίες στα μέλη της Κυπριακής κοινωνίας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εν ενεργεία δικηγόρων. Προσφέρει επίσης στα μέλη της τη δυνατότητα να συντάσσουν εκθέσεις επί ειδικών νομικών θεμάτων και την δυνατότητα καθώς και τα μέσα να αναπτύξουν εμπειρική γνώση των νομικών κανόνων και των διαδικασιών σε πραγματικές υποθέσεις. Επιπλέον,  προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να προβληματιστούν πάνω σε μια σειρά από δεοντολογικές πτυχές και επαγγελματικές πρακτικές λειτουργίες. Τέλος, η Νομική Κλινική προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε διάφορες νομικές πτυχές και την εφαρμογή του νόμου στην πράξη.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ίδρυσε τη πρώτη Νομική Κλινική Ανηλίκων στην Κύπρο, η οποία εφαρμόζει κυρίως ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού.

Η Κλινική Νομοθεσίας για Παιδιά ειδικεύεται σε όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά, και εργάζεται για την καλύτερη προστασία τους, καθώς και την εκπροσώπηση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η συμμετοχή στη Κλινική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρωταρχικός στόχος της Κλινικής είναι να υπερασπιστεί το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και την ανάπτυξη ενός νομικού πλασίου για τα παιδιά και τη νεολαία. Τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται αυτό το τμήμα της Νομικής Κλινικής είναι: τα δικαιώματα του παιδιού γενικότερα, ο εκφοβισμός και η βία, η νομοθεσία σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση της Σύμβασης του Lanzarote (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπη για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση), η δικαιοσύνη των ανηλίκων και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.