Προάσπιση, Πολιτική και Θεσμική Πίεση

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός "Hope For Children" CRC Policy Center παρέχει συμβουλές για στρατηγικές και τακτικές θεσμικής πίεσης, διευθετεί θεσμικές επισκέψεις και φέρνει εις πέρας θεσμικές πιέσεις για χάραξη και αλλαγή πολιτικής προς και εκ μέρους των κυβερνήσεων, ΜΚΟ, διακυβερνητικών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς προασπιζόμαστε τα δικαιώματα του παιδιού, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Κρατών Μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, συναντήσεις με φορείς από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Συμβούλιο Πολιτικής και Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, και Μόνιμων Αντιπροσώπων στα Ηνωμένα Έθνη Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο της ατζέντας για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι στόχοι της προάσπισης δικαιωμάτων και της θεσμικής πίεσης είναι όμοιοι και συμπληρωματικοί, άλλα η διαδικασία που ακολουθείται από το καθένα είναι διαφορετική. Η προάσπιση προσπαθεί να προκαλέσει πολιτική δράση ενώ κερδίζει δημόσια υποστήριξη, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως εκπαιδεύσεις των πολιτών και δημόσιες εκστρατείες. Αφετέρου η θεσμική πίεση αναφέρεται στο να επηρεάζει άμεσα την κυβέρνηση και τους λήπτες αποφάσεων με συγκεκριμένο στόχο να τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία ή την παρούσα δομή πολιτικής.

Χρησιμοποιούμε δύο τύπους θεσμικής πίεσης:

1)  Άμεση Θεσμική Πίεση

Μέσω της άμεσης θεσμικής πίεσης επικοινωνούμε τις απόψεις μας και τις συστάσεις μας σ’ ένα νομοθέτη, βουλευτή ή οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα ή σώμα υπεύθυνο για δημιουργία νομοθεσίας. Αυτή η μορφή θεσμικής πίεσης είναι άμεση αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία με μία προτεινόμενη άποψη σε αυτή τη νομοθεσία.

2) Λαϊκή Θεσμική Πίεση (Grassroots)

Η λαϊκή θεσμική πίεση επιχειρεί να επηρεάσει το κοινό να εκφράσει μια συγκεκριμένη άποψη στους νομοθέτες ή στα κυβερνητικά σώματα σχετικά με μία συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αυτή η μορφή θεσμικής πίεσης υποκινεί επικοινωνία με το κοινό σχετικά με συγκεκριμένη νομοθεσία, ενθαρρύνοντας με τη σειρά το κοινό να πάρει θέση και περαιτέρω δράση αναφορικά με την προτεινόμενη προοπτική για τη νομοθεσία.

Η στρατηγική προάσπισης δικαιωμάτων μπορεί να συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες όπως:

  • Άρθρα σε εφημερίδες (Εκστρατεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)
  • Δημοσιεύσεις Ερευνών ή Εκθέσεων
  • Δημόσια ομιλία
  • Δημοσίευση ιστοριών για το πώς ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βοηθήθηκε ή επωφελήθηκε από τον Οργανισμό ή από τη δράση
  • Διανομή διαφημιστικού υλικού