Το ‘’Hope For Children’’ CRC Policy Center φέρνει κοντά εκπαιδευτικούς για να ενδυναμώσουν τους νέους στην ισότητα των φύλων

 Το"Hope For Children" CRC Policy Center οργανώνει και υλοποιεί ένα εξειδικευμένο διήμερο εργαστήριο για εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους σχετικά με θέματα βίας με βάση το φύλο και ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος "CONVEY - Αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης: Εμπλέκοντας ενεργά τους νέους στα σχολεία στην ψηφιακή εκπαίδευση σχετικά με τα στερεότυπα φύλου’’.
 
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 13 Δεκεμβρίου 2018 και συμμετείχαν σχολικοί σύμβουλοι όπως η Πατρίτσια Φαίδωνος από το Κυπριακό Παρατηρητήριο για τη Σχολική Βία του Υπουργείου Παιδείας, οι Χριστιάνα Χριστοδούλου και Μελίνα Δημητρίου από την Ομάδα Παρέμβασης για τη Βία στα Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και η εκπαιδευτικός σύμβουλος, Άννα Χαραλάμπους από το “Hope For Children” CRC Policy Center.
Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εμπειρία σε θέματα φύλου και την διευκόλυνση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος για την ισότητα των φύλων για τους νέους χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο «CONVEY, Not A Game», το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό το εργαλείο είναι ένα διασυνδεμένο παιχνίδι πολυμέσων και βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν υποστεί βία. Το εργαστήριο περιελάμβανε 5 συνεδρίες με θέμα τα στερεότυπα των φύλων, την αντικειμενοποίηση  των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους μύθους για τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση, τα βήματα αποκάλυψης και την ευαισθησία, τον εορτασμό της διαφορετικότητας και την ψηφιακή εκπαίδευση.
Οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα για τους Νέους στους πρώτους μήνες του 2019 στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υποστηριχθεί από μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από τους εταίρους του προγράμματος CONVEY και θα εντοπίσει αλλαγές στάσης και συμπεριφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του.
Το "Hope For Children" CRC Policy Center  θα ήθελε να εκφράσει την εκτίμησή του στους συμμετέχοντες για τη συμβολή, τη συμμετοχή τους, το πάθος τους και τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος για τους Νέους στην Κύπρο. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να αλλάξουμε σε μια κοινωνία που πραγματικά ωφελεί και γιορτάζει την ισότητα των φύλων, παρόλα αυτά κάθε προσπάθεια και αφοσίωση έχει ζωτικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της βίας λόγω φύλου.
 
 Το πρόγραμμα CONVEY αναπτύχθηκε από έξι εταίρους στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Gender Alternatives Foundation (Βουλγαρία), “Hope For Children” (Κύπρος), Το Χαμόγελο  του Παιδιού (Ελλάδα), Sexual Violence Centre Cork (Ιρλανδία), και το Westminster City Council (Ηνωμένο Βασίλειο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το παιχνίδι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Anca Clivet, Συντονίστρια Τμήματος Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Κατάρτησης στο clivet.a@uncrcpc.org.