Συνηγορώντας για αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των παιδιών

Με αφορμή την απονομή χάριτος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε καταδικασθέντα για υπόθεση σεξουαλικού εγκλήματος εις βάρος παιδιού, ο Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center, θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί φαινόμενο το οποίο οφείλει να ξεσκεπάζεται, να καταδικάζεται και να αντιμετωπίζεται καθολικά, τόσο από το κράτος και τα θεσμικά του όργανα, όσο και από την ίδια την κοινωνία. Ανεξαρτήτως κριτηρίων, ηλικιακών ορίων, νομοθετικών παραλείψεων και σχετικών κενών, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού πρέπει να βρει απέναντι της την μηδενική ανοχή μιας πολιτείας η οποία δεν θα μπορούσε να συγχωρήσει τον ειδεχθή χαρακτήρα ενός τέτοιου εγκλήματος.

Συμβαδίζοντας με την παραπάνω αντίληψη και ακολουθώντας την υφιστάμενη κοινωνική κατακραυγή, οι αρμόδιοι φορείς έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πολίτες ότι εφεξής δεν θα ευνοηθούν κατάδικοι που διέπραξαν παρόμοια αδικήματα.

Με τη σειρά του, ο Γενικός Διευθυντής του «Hope For Children» CRC Policy Center Joseph Varughese, ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε μια επιτελική συνεργασία με την Πρόεδρο του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, «Φωνή», τον Γενικό Εισαγγελέα, την Βουλή και τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας και τον σχεδιασμό αντίστοιχης πολιτικής, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιας φύσης περιστατικά.

Πρόκειται για μια προσπάθεια υποβολής εισηγήσεων που να άπτονται όχι μόνον των κριτηρίων που πρέπει να θεσμοθετηθούν, προκειμένου να μην ευεργετούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εγκληματιών από την εν λόγω γενική προεδρική χάρη, αλλά και μια ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης όσων υπήρξαν θύματα εγκληματικών συμπεριφορών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτου ηλικίας.