Θέσεις του “Hope For Children’’ CRC Policy Center για την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα από την οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες σχετικά με τη μη συμπερίληψή του στη σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το “Hope For Children” CRC Policy Center τονίζει τη σημασία της ένταξης όλων των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο.

Είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια κοινή οπτική για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες ή άλλες μορφές διαφορετικότητας στο σχολείο ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών και όχι ως μια πράξη χάριτος. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989), όλα τα παιδιά δικαιούνται ίση μεταχείριση χωρίς καμία διάκριση, ανεξαρτήτως της κατάστασης ή των ιδιαίτερων αναγκών τους (άρθρο 2), και ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή (άρθρο 23).

Ειδικότερα για τον τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 (113(I)/1999), «Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία με κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και στο εξατομικευμένο πρόγραμμά τους» (άρθρο 18).

Από τα παραπάνω, απορρέει η αναγκαιότητα να υπάρξει ευαισθητοποίηση, αλλά και εφαρμογή καλών πρακτικών για την ενδεδειγμένη στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την πλήρη ένταξη και ευημερία τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες πρακτικές ενιαίας εκπαίδευσης και στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της σχολικής πραγματικότητας για όλους τους μαθητές εξατομικευμένα. Τη θέση της στοχοποίησης, χρειάζεται να πάρει η αποδοχή όλων των παιδιών και η επαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν τα ίδια τα παιδιά σχετικά με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, η οποία αφορά στην πραγματικότητα όλους και όχι μόνο τα παιδιά με κάποια ειδική ανάγκη. Το σχολείο μπορεί να παρέχει τη μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να διοχετεύσουν τις μοναδικές τους δεξιότητες σε μια συλλογική προσπάθεια, να αλληλοστηριχθούν και να ενδυναμωθούν προσφέροντας βοήθεια το ένα στο άλλο. Ιδιαίτερα οι γιορτές, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα βιωματικά εργαστήρια, και άλλες ομαδικές δράσεις αποτελούν ίσες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση, συνεργασία, και ένταξη.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center, παρέχει βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις σε ομάδες παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικές με τα πιο πάνω θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://www.uncrcpc.org/ ή καλώντας στο 22 103234 (24ωρη ανταπόκριση).