Αξιωματούχοι του ΣτΕ και των Η.Ε. μιλούν στο συνέδριο για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Με αφορμή τη Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 20 Νοεμβρίου, το “Hope For Children” CRC Policy Center διοργανώνει και σας προσκαλεί στο Δεύτερο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αφιερωμένο στα Δικαιώματα των Παιδιών στο Ψηφιακό Περιβάλλον. Η Ελληνική Τράπεζα είναι ο Συνεργάτης και Υποστηρικτής του 2ου Εθνικού Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το ψηφιακό περιβάλλον είναι περίπλοκο και υπόκειται σε ραγδαία ανάπτυξη. Αναμφισβήτητα, αναμορφώνει τη ζωή των παιδιών με πολλούς τρόπους, εκθέτοντάς τα σε μια πληθώρα ευκαιριών και αν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένα εργαλείο που συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών. Η νέα Σύσταση που υιοθέτησε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον προτρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον ειδικά για τα παιδιά και ότι όλα τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά.

Το Άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αξία της συμμετοχής και αναγνωρίζει τη δυνατότητα των παιδιών να συμμετέχουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, να μοιράζονται τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής. Βάσει αυτού, τα παιδιά θα είναι οι πρωταγωνιστές του φετινού Φόρουμ, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις που θα συγκεντρώσουν αρμόδιους κυβερνητικούς υπουργούς, εθνικούς φορείς, εμπειρογνώμονες από τοπικούς οργανισμούς καθώς επίσης και την κυρία Regina Jensdottir Επικεφαλής του Τομέα Δικαιωμάτων των Παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τον κύριο Bragi Gudbrandsson, μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για να συζητήσουν τη σημασία και τις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στη ζωή των παιδιών.

Το Δεύτερο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αφιερωμένο στα Δικαιώματα των Παιδιών στο Ψηφιακό Περιβάλλον θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2018 στο Cine Studio του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 8:30 με 16:30.

Για εγγραφές και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση michalopoulou.t@uncrcpc.org ή να καλέσετε το 22 103234